Proposamena bidali

Hurrengo formularioaren bitartez zure proposamena bidali dezakezu:

 

Titulua

Laburpena. Gehienez 400 hitz, eta hurrengo egiturarekin: Sarrera, metodologia, emaitzak, ondorioak eta hitz gakoak (hiru gutxienez).

Helbidea

Código Postal

Udalerria

Probintzia

Telefono mugikorra

Helbide elektronikoa

Egileak (Izen-abizenak eta NAN zenbakia)

  • Batzorde antolatzaileak proposamenak aipatutako aukeraketa irizpideen arabera baloratu ondoren posta elektronikoaren bitartez jakinaraziko du posterraren onarpen edo onarpen eza.
  • Onartutako laburpen guztiak Jardunaldien memorian argitaratuko dira.

 

Los datos personales que usted nos proporcione serán tratados conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal y, en concreto, serán utilizados por la Secretaría del Colegio Oficial de Psicólogos de Gipuzkoa, con la única finalidad de gestiona la inscripción en las VIII Jornadas Nacionales de Psicología contra la Violencia de Género.

 

 

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail